Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)№123"Криворізької міської ради
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Річний звіт завідувача

Річний звіт завідувача

Річний звіт

завідувача Комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №123"

Криворізької міської ради

 Разживіної Вікторії Едуардівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом

та громадськістю за 2019/2020 н.р.

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Кодекс цивільного захисту України»;

- Кодексу законів України «Про працю»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

- Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

- Базовим компонентом дошкільної освіти;

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

 

   А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із закладом дошкільної освіти у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей, труднощів, які виникають у родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (V етап (підсумковий): аналіз динаміки показників, узагальнення досвіду, визначення подальших перспектив);

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи на основі надання дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

- реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, колектив педагогів КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №123 » КМР створює умови для різнобічного розвитку дитини, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я і працював за такими пріоритетними завданнями на 2019-2020 навчальний рік:

1.1 Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання в грі та різних видах діяльності в основі освітньо-виховного процесу дошкільників

1.2 Продовжувати розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей    дошкільного віку  інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи .

1.3 Впровадження нових сучасних форм і методів співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку ,виховання та навчання дітей дошкільного віку.

   Заклад дошкільної освіти розрахований на 110 місць, станом на 29 травня 2020 року виховується 147 дітей дошкільного віку. Порядок комплектування груп закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами). Заклад розраховано на 6 груп для дітей раннього та дошкільного віку.

    Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі реєстрації батьків в електронній черзі; заяви батьків або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що  дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження.

Щоденний графік роботи Закладу: з 6:30 до 18:30, що враховує потреби батьків: групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7:00 до 17:30 ; група з режимом роботи 12 годин – з 6:30 до 18:30 (чергова група).

Заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розпису в ЗДО працює 39 працівників, з них педагогічних – 16. Вакансій немає.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18 грудня 2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04 жовтня 2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально - педагогічного патронату» (від 17 грудня 2008 року №1/9 - 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 - 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. В закладі дошкільної освіти були вжитті заходи щодо охоплення навчання дітей 5-ти річного віку. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома; проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Завідувач постійно вживала заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес. З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Діяльність закладу відбувалася у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

Протягом 2019/2020 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених річних завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів.

               Завідувач приділяє увагу моральному та матеріальному          стимулюванню педагогічних працівників. Сприяє  матеріальному

             заохоченню педагогів шляхом виділення премій, відмічає найбільш творчих  педагогів.

         З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією закладу дошкільної освіти були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Особливої актуальності набуває в закладі дошкільної освіти правильна організація харчування дітей, яка здійснюється за перспективним двотижневим меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм харчування відповідає достатньому рівню. Сестра медична старша Корейко Л.В. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює робоча група ХАССР та рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в закладі дошкільної освіти забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

        Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Дітей з багатодітних сімей – 8; дітей з малозабезпечених сімей – 5; під опікою – 1 дитина;, дитина-інвалід – 1 дитина. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога.

         Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності педагогічним працівникам закладу; надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Протягом 2019/2020 навчального року робота в закладі дошкільної освіти з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», Кодекс цивільного захисту України і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя.

За період 2019/2020 навчального року був зафіксований 1 нещасний випадок, що стався з вихованцем в побуті. Випадків дитячого травматизму, що сталися з учасниками освітнього процесу зафіксовано не було. Нещасних випадків з працівниками закладу  не зафіксовано.

З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на території закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед  батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій, та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в дошкільному закладі проводилися «Тижні безпеки дитини».

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти - є одним із провідних напрямків роботи завідувача та ради ЗДО. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт. Не в достатній кількості оновлюється обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в закладі дошкільної освіти.

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради у вигляді матеріальних цінностей:

 • вуличні прожектори – 3 шт.;
 • електрогазонокосилка – 1 шт.;
 • енергозберігаючі лампи – 116 шт.;
 • праска «Сатурн» – 1 шт.;
 • офісний папір;
 • холодильник «Сandi» - 1 шт.;
 • електром’ясорубка  «Good food» - 1 шт.;
 • спортінвентар
 • подовжувач - 1 шт.;
 • граблі – 1 шт.;
 • лопата – 1шт.;
 • сапка – 1 шт.;
 • ігровий набір «Лікарня» - 2 шт.;
 • ігровий набір «Перукарня» - 2 шт.;
 • іграшка машинка – 2 шт.;
 • фарба біла - 14 кг;
 • миючі засоби;
 • дезінфікуючі засоби;
 • гумові рукавички – 550 пар;
 • маски медичні – 720 шт.;
 • паперові рушники -  270 шт.;
 • безконтактні термометри – 2 шт.;
 • антисептик для рук - 22 шт.;
 • багаторазові маски -20 шт.;
 • пакети для сміття - 24 шт.;
 • коврики 60х60 -15 шт.;
 • відра для сміття - 2 шт.;
 • оприскувач - 1 шт..
 • каструлі-2 шт.
 • технічні халати-6 шт.

За рахунок відділу освіти Металургійної районної у місті ради проведені роботи:

 • капітальний ремонт туалетної кімнати групи №2
 • технічний огляд та перезарядка вогнегасників;
 • виміри опору та ізоляції;
 • проведено гідравлічні випробування системи теплопостачання;
 • сплачено проведення бактеріологічного дослідження працівників.

Педагоги та адміністрація закладу використовували додаткові джерела фінансування закладу дошкільної освіти.

    Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог програми. Під час карантину проводилося навчання-онлайн.

Але залишаються проблеми: це необхідність ремонт музичної зали, пральні, туалетного приміщення груп №1. Є труднощі, які необхідно вирішувати це: ремонт та відбудова прогулянкових майданчиків всіх груп; поступова заміна дитячих меблів у групах.

 

Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо освітні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу дошкільної освіти. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.