Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)№123"Криворізької міської ради
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Консультпункт

 

ГРАФІК РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТУ ТА СКЛАД ЗАЛУЧЕНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

на 2017-2018н.р.

Консультаційний пункт працює 4 рази на тиждень з понеділка по четвер (сплановані заходи), індивідуальні консультації батьки можуть отримати за потребою у зручний для них час.

 

п/п

 

Прізвище, посада

консультанта

Розподіл обов’язків.

Напрямок консультативної діяльності

Режим роботи

1.

Завідувач ДНЗ

Степух Т.А.

 

Створення матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення, дотримання графіка роботи спеціалістами-консультантами.

Понеділок

15.00-18.00

2.

Вихователь-методист

Антонова С.А.

 

Методичний супровід роботи спеціалістів, планування, організація консультацій, семінарів, згідно плану роботи, ведення обов’язкової документації

Середа

12.00-14.00

3.

Старша медсестра

Золотоноша Р.Н.

Підготовка дітей до школи, фізична готовність дітей до школи, рекомендації щодо організації дозвілля дітей, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дітей

Вівторок

8.00-10.00

4.

Практичний психолог

Дешевенко А.А.

 

 

Обстеження, психологічна допомога, індивідуальне консультування батьків і дітей

четвер

11.00-13.00

 

 

 

 

 

Рекомендації батькам щодо виховання дитини

 

 

1. Любіть свою дитину такою, якою вона є, а не за її досягнення та успіхи.

 

2. Не порівнюйте її з іншими дітьми. Порівнюйте її з самою собою (такою, якою вона була вчора і, можливо, буде завтра).

 

3. Не слід постійно турбуватися про дитину, намагатися постійно оберігати її від можливих небезпек, які часто є надуманими. Сподівайтеся, що вона зможе самостійно подолати життєві труднощі.

 

4. Не сваріть, а тим паче не ображайте дитину в присутності чужих людей. Поважайте почуття і думки дитини. На скарги з боку оточення відповідайте: «Дякую, ми вдома обов'язково поговоримо на цю тему».

 

5. Засуджуйте не саму дитину, а її вчинок.

 

6. Навчіть дитину розповідати про свої проблеми. Обговорюйте з нею конфліктні ситуації, які виникають з однолітками і дорослими. Щиро цікавтесь її думкою, тільки так ви зможете сформувати в неї правильну життєву позицію.

 

7. Постійно спілкуйтеся з дитиною. Нехай вона розповість вам, як провела день, з ким гралася, що було у школі тощо. Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина відчувала, що це вам справді цікаво.

 

8. Допомагайте дитині виконувати те, що вона поки що не вміє робити сама. Ніколи не відмовляйте їй зі словами: «Я теж цього не вмію робити».

 

9. Не розхвалюйте дитину але й не забувайте її заохочувати, коли вона цього заслуговує. Хваліть словом, усмішкою, ніжністю, а не відкупайтеся заохоченнями (купівля нової іграшки або солодощів). Пам'ятайте, що похвала, як і покарання, має відповідати вчинку.

 

10. Підтримуйте вдома чіткий розпорядок дня. Час прийому їжі, виконання домашніх завдань і сну має відповідати цьому розпорядку.

 

11. Не намагайтеся все зробити за дитину, дайте їй свободу. Пам'ятайте, що дитина потребує не стільки самостійності, скільки права на неї.

 

12. Проводьте дозвілля разом з дитиною. Залучайте дитину до обговорення сімейних проблем, вислуховуйте та обговорюйте її думку.

 

13. Допомагайте дитині розвивати її здібності.

 

14. Не формуйте взаємини на заборонах. Завжди пояснюйте причини ваших вимог, якщо можливо, запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз — фундамент поважливого ставлення до вас у теперішньому й майбутньому.

15. Будьте терпимими до вашої дитини.

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Хто має право забирати дитину з дошкільного навчального закладу

Чинними нормативно-правовими документами визначено обо­в'язки та права батьків або осіб, які їх замінюють, щодо своїх дітей. Зокрема статтею 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІП (із змінами, далі — Сімейний кодекс України) визначе­но, що батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фі­зичний, духовний та моральний розвиток, поважати дитину. Пе­редача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Частиною 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-Ш (із змінами, далі — Закон № 2628) та­кож визначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відпо­відальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про охорону дитин­ства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами), батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і об­меження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, за невиконання та ухилення від ви­конання батьківських обов'язків.

Відповідно до статей 184 та 164 Кодексу України про адміні­стративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х (із зміна­ми) за невиконання або неналежне виконання батьківських обов'яз­ків, батьки можуть бути притягнуті до адміністративної, сімейно-правової та кримінальної відповідальності відповідно до статті 166 Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ (із змінами).

 

 

Права батьків щодо виховання дитини визначено у статті 151 Сімейного кодексу України. Відповідно до цієї статті батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання ди­тини. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним осо­бам. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

Нормативно-правовими актами визначено також обов'язки на­вчального закладу. Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами) забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у на­вчальних закладах покладається на їх власника або уповноваженого ним органу, керівника навчального закладу.

Частиною 2 статті 11 Закону № 2628 визначено, що дошкільний навчальний заклад має створити та забезпечити:

* безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та на­вчання дітей, режим роботи;

* умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я від­повідно до санітарно-гігієнічних вимог.

 

Згідно з пунктом 1 розділу 2 Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвер­дженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 р. № 985 [далі — Інструкція № 985), працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей.

У пункті 3 розділу 2 Інструкції № 985 визначено, що приводячи дітей до дошкільного навчального закладу, батьки зобов'язані пере­давати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов'язані переда­ти дитину батькам.

Водночас, наказ Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 р. № 985, яким було затверджено Інструкцію з організації охо­рони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах, не пройшов процедуру державної реєстрації та не був опублікований в установленому законодавством порядку, як це визначено у поста­нові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади» від 28 грудня 1992 р. № 731 (із змінами), а тому до батьків він не може бути застосований.

Таким чином, оскільки відповідно до чинних нормативно-пра­вових актів батьки мають право залучати до виховання дитини ін­ших осіб, то за потреби інші особи можуть забирати дитину з дошкільного навчального закладу. У цьому випадку батьки мають написати на ім'я керівника навчального закладу відповідну заяву з переліком осіб, яким довірено забирати дитину з дошкільного на­вчального закладу. На підставі цієї заяви керівник навчального за­кладу дає згоду на те, щоб, окрім батьків, дитину з дошкільного на­вчального закладу забирали інші особи.

 
 
 

 

 

 

 

1
2
3
4